QUẠT HÚT NHIỆT LAPTOP - Sản Phẩm Độc Đáo
Sản phẩm độc đáo từ hãng Coolcold, thiết kế thông minh hút khí nóng trực tiếp từ trong máy ra: Hiệu quả , không ồn, gọn nhẹ tiện di chuyển.. Tương thích với tất cả các loại laptop, netbook, macbook…
Được gắn với khe thông gió của laptop, quạt hút có tốc độ lên đến 3000 vòng/phút bên trong Quạt Hút Nhiệt sẽ hút toàn bộ hơi nóng sản sinh ra tại các khu vực quan trọng như CPU, GPU ra khỏi hệ thống,
Quạt Hút Nhiệt hoàn toàn tương thích với hầu hết các dòng laptop với màn hình từ 9-18inch
https://www.facebook.com/QuatHutNhietLaptop