Tình hình là mình đang cần gởi một số giấy tờ qua trọng về nhà mà tại lần đầu gởi nên không biết phải làm thế nào :shame:
Mình muốn hỏi là lúc đến bưu điện thì có cần bỏ giấy tờ này vào phong bì rồi dán tem bình thường không hay đến đó họ mới bỏ vào phong bì. Với lại trình tự làm thủ tục như thế nào
Có bác nào có kinh nghiệm rồi truyền lại cho mình với ạ.