Mình đang cần một tài liệu trên trang khotailieu này, trên này nó có bản doc, còn pdf thì mình có rồi, nên nhờ mấy thím get hộ về với, tks và có hậu tạ ^^
http://khotailieu.com/tai-tai-lieu/1...cb2234196b#doc