Chào các thím.
Em có con bạn ở xa, mỗi lần có công việc lên thành phố mình đều nhờ nó rước dùm. Được 2 lần thì nó không cho mình chở nó nữa vì nó nói xót cái xe máy, sợ hư thắng ( xe SH mode), đường phố đông nên đi mình hay bóp thắng trước, vì dưới quê lên sợ xe tung.
Các thím nghĩ sao về con bạn gái này?
Hai đứa cũng thích thích nhau mà nó hành động kiểu này chán vãi, nó nói muốn đi thì để nó chở, mất mặt đàn ông quá.