:sweat: em dùng lệnh Layiso để tắc mở layer. Tự nhiên chạy xong thì ấn Layuniso nó không quay về :sweat:. Cái file này là đồ án của em :sweat::sweat: Cứu em với :sweat::sweat::sweat:

https://app.box.com/s/pexj17itrnobidhv67gogd68p6rt1ctf