Nào giờ em toàn truy cập m.facebook.com cho nhẹ mà không bị hiện số phút rời mạng khi Tắt chat, giờ nó lại hiện thế này trên đt cũng vậy? Có bác nào bị không ạ? :sweat: