ví dụ như tiền mặt có tầm 4 tỷ, thu nhập khoảng 700,800tr/năm :sweat:

mua xe 1 tỷ có thể xém là đú không?? :stick::stick: