Tình hình là tóc mình hơi sưa trên xoáy đầu, muốn mua loại natrol biotin 10000 mcg này về uống xem thử. Thành phần của nó là Vitamin H (Bitoin) 1 thành phần quan trọng của tóc. Có bác nào xài qua cái này chưa có kinh nghiệm sử dụng loại này chưa, Mình xem trên Amazon bọn nó review tốt lắm