Đã GG nhưng không ra ạ. EM cài vs *** xong thì vào nó thế này ạ

Thím nào biết chỉ em cách sửa về đúng kích cỡ màn hình vs ạ chứ xem thế này chuối quá ạ