Máy laptop DV6500 bị mất âm thanh, mất wifi, mất driver nàn hình. mình lên trang chủ down về cũng vậy, mò nát cái google cũng ko ra driver, down chắc tầm gần trăm cái driver mà ko đc cái nào , cái dòng HP này chuối cả nải. Chưa bao giờ tìm driver mà 2 ngày chưa làm xong. Ai cao thủ đi ngang xin giúp qua team dùm mình với
:stick:

850 726 894
3927