em có con sony vaio mua cuối năm 2012
vẫn 5 tháng vệ sinh 1 lần.mà tự nhiên lần này nó kêu to vãi.chắc hư cmnr.
vậy cho em hỏi sao nó bị hư nhỉ.hay đồ điện tử tới ngày là nó hư:adore: