Các thím cho em hỏi Chi Phí học thạc sĩ nếu có làm đồ án và không làm đồ án ( gần như mua bằng ) thì giá cỡ bao nhiêu các thím nhỉ ?

Quy trình học thạc sĩ là như thế nào các thím nhỉ ? :nosebleed:

P/s: Đừng quăng gạch mà tội em, sau này có nhu cầu thì em mới học chứ chả ai điên vứt 1 đống tiền để ngắm và lấy cái hư danh ra khè thiên hạ đâu ợ :nosebleed: