mình có cái tai nghe bị lam sao ấy: mở vtv on line nghe được tý thì bị tắt :sexy::sexy::sexy:. nghe nhạc thì ojk :sogood::sogood::sogood: