Tình hình là mình o.c con e5450 lên 3.6 mà test thấy hiệu năng chỉ tăng khi test passmark còn vào game thấy giảm dù nhiệt độ ko qua mức 60.
Có phải là do mình không nhận thấy khi chạy game ăn nhiều nhân ko vậy.