anh em nào đi đợt này thì báo danh địa chỉ nơi ở (chỉ cần quận, huyện - tỉnh, TP là được rồi), và nơi dự kiến đóng quân và quân chủng. mục đích nếu "tình cờ gặp nhau, 2 đứa cùng đơn vị, không ngăn được nỗi mừng, anh kể tôi nghe ngày anh mới ra trường.....". nói chung có cùng vozer với nhau thì nó bớt tủi thân hehe :byebye:

Em trước nhé:
- nơi ở. TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- lính phòng không - không quân
- dự kiến đóng quân tại hải phòng