con gái hút thuốc, uống cafe thường là những người mạnh mẽ và cô đơn
#VSCO