thiên đường dành cho em đây, chân thành anh đã đem cho
#vscocam