Mời anh lên Cao Bằng quê e
Lần đàu e dùng vsco mong m.n góp ý ạ
#vsco
#gionee