[Software] Khỏi giới thiệu dài dòng nha cả nhà.
Adobe Photoshop Lightroom CC 6.2 WIN/MAC
-------------------
Link:
WIN: http://www.fshare.vn/file/27JT8DYESIUK
MAC: http://www.fshare.vn/file/KM94HTD5D5D3
Pass: facebook.com/utut.tv