Ebook Practical Photoshop (March 2015) UK, video có thể bấm vào link trong ebook để xem.
Link ebook: http://www.fshare.vn/file/7UE7KXPFRC49
Down stock tại: http://bitly.com/1C0iarX