Tài Liệu hướng dẫn sử dụng hình chụp số (Digital) để giả lập ảnh film!
link: http://www.mediafire.com/…/c7angmxqe2rjdk8/MatteFilm+Tut.rar
p/s: Sưu tầm!