Đây là giáo trình đơn giản giúp bạn tiếp cận và tự học AI nhanh.
Hướng dẫn Adobe Illustrator gồm: Video, các file mẫu....


Link tải:
[HIDE]http://www.fshare.vn/file/YWCRJ2GSFFLF[/HIDE]