Với hơn 15 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam thì ketoanmvb được biết đến là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói (https://www.facebook.com/dichvuketoanthuetrongoimvb/) giá rẻ mà uy tín nhất hiện nay. Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé:DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA KETOANMVB

Sổ sách kế toán theo luật định

Lưu giữ sổ sách và hồ sơ của bạn theo quy định của địa phương hàng ngày

Duy trì các tài khoản phải trả và tài khoản phải thu

Đối chiếu tài khoản ngân hàng

Lập báo cáo quản lý hàng tháng

Lập báo cáo tài chính hàng năm

Kế toán trưởng

Đánh giá

Rà soát các báo cáo kế toán để đảm bảo rằng nó tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (“VAS”)

Chia sẻ kết quả với bản tóm tắt và nhận xét hàng tháng

Xem xét các báo cáo kế toán như báo cáo tài chính, B / S, P / L, báo cáo tiêu đề tài khoản, v.v. hàng năm.

Chuyển đổi sang IFRS

Lập báo cáo tài chính IFRS dựa trên các báo cáo đã được kiểm toán với VAS như B / S, P / L, C / F, Thuyết minh F / S.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

TNDN (Thuế thu nhập doanh nghiệp)

Dự toán thuế TNDN phải nộp hàng quý

Khai báo hàng năm

VAT (Thuế giá trị gia tăng)

Kê khai hàng tháng / hàng quý

PIT (Thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài và nhân viên địa phương)

Kê khai hàng tháng / hàng quý và hàng năm

Mã số thuế đăng ký cho người nước ngoài

FCT (Thuế nhà thầu nước ngoài)

Hỗ trợ chuẩn bị hợp đồng FCT và thủ tục kê khai

Kê khai FCT

DỊCH VỤ BHXH NHÂN SỰ & LAO ĐỘNG

Bảng lương cho nhân viên nước ngoài và trong nước bao gồm tính lương cơ bản, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, v.v.
Đăng ký bảo hiểm bắt buộc với chính quyền cho nhân viên nước ngoài và địa phương
Thành lập Công đoàn
Quản lý Joiner / Leaver
Đăng ký thang, bảng lương với cơ quan có thẩm quyền
Chuẩn bị quy chế tuyển dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh và đăng ký với cơ quan chức năng
Xin giấy phép lao động và thẻ cư trú cho người nước ngoài

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

Thành lập công ty (Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Liên doanh, v.v.)
Cấp phép và đăng hỗ trợ cấp phép
Thành lập văn phòng đại diện
Thiết lập văn phòng chi nhánh
Thay đổi / Cập nhật giấy phép kinh doanh...

Tham khảo chi tiết bảng giá dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại: https://ketoanmvb.com/dich-vu-ke-toa...-tron-goi.html