- Ảnh: Ảnh 3x4 (10 chiếc) và 4,5 x 4,5 (2 chiếc), 4x6 (2 chiếc), chụpnền trắng, áo trắng mới chụp trong vòng 3 tháng và chưa sử dụng ở hồ sơ nào khác
- Học bạ: Học bạ cấp 3 đối với học sinh tốt nghiệp cấp 3 và bảng điểmđối với sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, gồm 3bản photo công chứng kèmbản gốc.
Xem thêm:


Lưu ý:Nếu học liên thông thì phải nộp cả bằng và bảng điểm của các cấp dưới gồm cả bản photo và bản gốc. Nếu chỉ tốt nghiệp Trung cấp, trường Nghề (khóa 2 năm) thì phải nộp cả bằng tốt nghiệp và học bạ cấp 3.
- Bằng tốt nghiệp: bằng cấp 3 hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp cấp 3 hoặc giấy xác nhận sinh viên đối với sinh viên đang học hoặc có thể là bằng tốt nghiệp (SV đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học).
Nếu học liên thông thì phải nộp cả Bằng và Bảng điểm của các cấp dưới (3 Bản photo công chứng + Bản gốc). Nếu chỉ tốt nghiệp Trung cấp, trường Nghề (khóa 2 năm) thì phải nộp cả bằng tốt nghiệp + Học bạ cấp 3 (3 Bản photo công chứng + Bản gốc)
- Giấy khai sinh: Số lượng: 2, ghi chú: Bản photo công chứng: phải có số hiệu, số quyển ở góc phải trên cùng
- Chứng minh thư của học sinh: Số lượng: 2, ghi chú: Bản photo công chứng: phải rõ mặt, rõ số và thời hạn cấp CMT không quá 15 năm. Nếu gặp phải các vấn đề trên đây thì phải xin cấp lại CMT mới bổ sung ngay.
- Chứng minh thư của người bảo lãnh: ưu tiên bố hoặc mẹ, các trường hợp khác: anh chị em ruột của học sinh hoặc anh chị em ruột của bố mẹ. Số lượng: 2 bản, chú ý: Bản photo công chứng phải rõ mặt, rõ số và thời hạn cấp CMT không quá 15 năm. Nếu gặp phải các vấn đề trên đây thì phải xin cấp lại CMT mới bổ sung ngay.
- Hộ khẩu có thông tin học sinh: Nếu người bảo lãnh không chung hộ khẩu với học sinh, phải nộp cả Hộ khẩu người bảo lãnh, số lượng: 2 và bản photo phải công chứng
Giấy tờ người bảo lãnh:
+ Đối với hộ kinh doanh riêng: phải có giấy phép kinh doanh, giấy khai thuế môn bài 3 năm gần đây.
+ Đối với CNVC: Giấy xác nhận bảng lương (bổ sung: giấy phép kinh doanh, giấy khai thuế môn bài 3 năm gần nhất của công ty, cơ quan đang làm việc).
+ Đối với hộ làm nông nghiệp: phải có sổ đỏ nhà đất hoặc chứng nhận quyền sử dụng đất. Số lượng: Mỗi loại 3 bản và phải công chứng.
Lưu ý: giấy xác nhận bảng lương của công ty phải có thông tin đầy đủ: tên công ty, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế
- Hộ chiếu:Số lượng 1 bản gốc (có thể nộp bổ sung sau, nhưng phải sớm hơn ít nhất 2 tháng trước thời điểm dự định xuất cảnh)
- Giấy xác nhận công việc học sinh (nếu đã từng đi làm): Số lượng: 3 bản gốcdo công ty bạn đã làm ký, đóng dấu ghi rõ làm từ tháng/năm nào đến tháng/năm nào.
- Giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật như: JLPT, NAT-TEST, TOPJ, JTEST, …cấp độ N1~5 (Nếu có), số lượng: 2 bản gốc Bằng + bảng điểm chi tiết đi kèm.