PV:Theo ông, đâu là các thách thức to nhất đối sở hữu các công ty để thực hiện chuyển đổi số?

Ông nai lưng Việt Hòa: kế bên việc thiếu một chiến lược phát triển phát triển thích hợp có bối cảnh của cuộc CMCN4.0, khả năng CĐS của các tổ chức bị tránh bởi những trắc trở với tính chất khôn xiết cơ bản như:(1) Khả năng số hóa dữ liệu, kết nối dữ liệu trong nội bộ tổ chức cũng như giữa doanh nghiệp và các đối tác trong chuỗi còn rất hạn chế; điều này dẫn tới khả năng tự vận hành theo đổi thay, tự động quản trị của công ty rất tốt, chỉ ở mức 2% (ở khuôn khổ toàn doanh nghiệp); 11-12 % (ở các khu vực riêng lẻ trong doanh nghiệp).

Ưu điểm cần biết về những chuyển đổi số là gì

(2) tổ chức ngày nay phần đông chưa sở hữu các sản phẩm sáng tạo (sản phẩm được tích hợp thêm những tính năng về công nghệ thông tin, kỹ thuật số, thí dụ như: tính năng bản địa hóa, tính năng tự Thống kê, tính năng nhận dạng tự động,..) để tiến hành thu thập dữ liệu của sản phẩm, dữ liệu của khách hàng tiêu thụ sản phẩm. Đây là 1 trong các nền móng quan trọng để phát triển cung cấp cá nhân hóa các bạn và hình thành, khai thác các dịch vụ/mô hình buôn bán mới dựa trên dữ liệu;

(3) các mô phỏng quản trị tổ chức dựa trên dữ liệu với tỷ lệ áp dụng rất tránh, chỉ ở mức trên dưới 5%. thí dụ như những hệ thống quản lý chuỗi phân phối (SCM), quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), hệ thống thiêt lập mưu hoạch cung cấp (PPS), điều hành dữ liệu sản phẩm (PDM),… đều với chừng độ ứng dụng chỉ ở mức 2-3% .

(4) chừng độ áp dụng những công nghệ cốt yếu từ cuộc CMCN4.0 của những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp còn rất hạn chế, thí dụ như khoa học in 3D, nhận dạng bằng sóng vô tuyến, Bigdata chỉ ở mức 2%; 3% với trí não nhân tạo, định vị thời gian thực,… Phần mềm điện toán đám mây mang mức độ đơn vị ứng dụng nhiều nhất, 15%, ngoài ra chừng độ khai thác và dùng phần mềm này cũng rất khác nhau tại những doanh nghiệp. Kết quả dò la cho thấy: 22% tổ chức tiêu dùng nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu, 17% doanh nghiệp dùng phần mềm trên nền móng đám mây, chỉ mang 5% tổ chức cho biết với dùng nhà cung cấp phân tách dữ liệu.

tuy nhiên, những đơn vị còn bị tránh bởi việc thiếu 1 hệ sinh thái đủ mạnh, với năng lực chuyên dụng cho quá trình chuyển đổi. Năng lực nghiên cứu vững mạnh những công nghệ của công nghiệp 4.0 chưa giải quyết được yêu cầu chuyển đổi số, đặc biệt gắn sở hữu các đơn vị quản lý, ngành sản xuất đặc trưng. những doanh nghiệp giải đáp đang thiếu các dụng cụ và tiêu chuẩn để tiếp cận và cung cấp biện pháp một phương pháp tổng thể; đặc biệt, thiếu sự hài hòa chặt chẽ giữa giải đáp cung cấp công nghiệp và tư vấn về phân phối thông minh để đưa ra giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp.

Ưu điểm cần biết đến một số chi phí chứng nhận globalgap