[EPS] Tiếp tục bộ số cho lịch 2016 Vol 02 từ shutterstock nào cả nhà. Tha hồ tài nguyên cho những dự án cuối năm
Bộ này gồm:
- 25 file EPS
- 25 ảnh Previews
-----------------------------
Link:http://www.fshare.vn/file/5CWDSK6WPMPE
Pass: facebook.com/utut.tv