Tỉnh Phú Yên đang sắp xếp lại lồng bè nuôi tôm hùm tại Vịnh Xuân Đài, giảm xuống còn một nửa so với hiện tại, tránh thiệt hại cho người dân.

Hiện nay, trên vịnh Xuân Đài có gần 2.400 hộ nuôi thủy sản bằng lồng bè với hơn 1.440 bè nổi và gần 84.000 lồng tôm hùm, trong đó gần một nửa nuôi tự phát. Do nuôi không theo quy hoạch, mật độ thả nuôi dày làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước. Tag: thuốc thuỷ sản


Trong 3 năm qua, hàng loạt tôm hùm nuôi tại đây bị chết, gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Theo kế hoạch, đến tháng 6 tới sẽ giảm một nửa số lồng bè nuôi tôm hùm tại đây. Tag: dinh dưỡng cho tôm

Sau khi sắp xếp, số lồng bè nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài sẽ giảm một nửa so với hiện nay. Tag: thuoc thuy san

Nguồn: vov.vn/kinh-te/phu-yen-giam-mot-nua-so-long-be-nuoi-tom-hum-tai-vinh-xuan-dai-897930.vov