Trình kém khả năng có giới hạn
Ai thích kb giao lưu chụp chơi cho zui
Quăng gạch thằng photo đừng quăng mẫu e :'(