E cần nikon 50 1.8g hoặc đổi phở 24-85 2.8-4 lấy em ấy.
Bác nào có báo em zới.