Lens nikon 16-35N fullbox
₫19,000,000 - Ho Chi Minh City, Vietnam
ít dùng nên cần share lại cho a e con lens 16-35N
từ lúc lấy về đến giờ chụp được 3-4 lần r cất trong tủ
fullbox giấy tờ hộp sách vở...
vì rất ít chụp nên chả khác gì lens mới
bao test các kiểu
call: 0166 730 7777 (ko nhận sms trả giá)
thanks!