[Hanoi] Cần mua Đèn Kino 6 bóng hàng 2hand
₫2,000 - Hanoi, Vietnam
Do nhu cầu cần mở rộng lĩnh vực chụp các loài động vật di chuyển chậm nên e muốn tìm mua 1 đèn Kino 6 bóng (kèm chân luôn thì càng tốt).
Bác nào ở HN chán dùng mà muốn thanh lý thì ới êm nhé
0902222876