Tầm 15 triệu đổ xuống thì mua được những máy FF nào hả các bác