Mình đang cần 1 em D3100 hoặc D3000. Cho mình giá và xin ít ảnh luôn. Thanks.
FREE - Hanoi, Vietnam