Lúc trước e thích chụp ảnh nên mua để xài, h time ko cho phép nên e share lại cho ACE nào có nhu cầu ₫22,000,000