***VĂN QUÁN SIM: Mua bán- Trao đổi sim số đẹp*** -✨8|- Liên hệ :0969.966.559--- 0981.223.866==1tr2__0984.969.389==700 097.1919.866==1tr2__0971.97.8389==800 0988.253.113==1tr___0981.991.559==700 0977.98.2882==800__0981.996.558==700 0983.188.990==800__098.1998.335==600 0981.63.3993==800__0971.686.983==600 0971.836.682==600__0986.226.933==700 0971.783.444==600__0989.663.690==300 0971.93.4979==700__0982.939.440==200 0987.72.78.75==400__0979.84.86.81==300 --800k/cặp 0981.159.885 0981.169.885 ----------------------- ----Cặp gánh đẹp 0988.253.113==1tr 0971.686.983==600 0984.969.389==700 0971.97.8389==800 0986.226.933==700 0965.444.060==250 0988.338.422==300 0968.238.991==300 0989.663.690==300 0982.237.183==300 0979.320.360==200 0981.193.696==200 09678899.02.==300 0982.939.440==200 **Vina.đẹp** 0911.902.998==500 0912.666.734==350 0912.888.734==400 0912.708.990==350 ----------(y)------------- ---Call,.Sms,.Zalo:.0969.966.559--- 0981 500 994==450 09 6209 2906 ==400 096 555 0863==550 098 666 9823==550 098772 78 75==500 0961 688 994 ==650 0974 97 90 98==550 09 7557 1194==600 0961.660.995 ==600 0966.063.078==630 0966.12.8683==700 0965.000.833==700 098 3333 764==650 09 7557 6863==800 ( phát lộc phát tài) 09.6681.8861== 700 0971.494.286==650 ----------------------- ---Call,.Sms,.Zalo:.0969.966.559--- 0967.309.286==500___0961.047.123==500 0963.60.3986==600___0983.948.234==700 0985.632.186==600___0988.315.234==1tr 0971.334.968==800___0976.918.345==750 098.1488.986==800___096.191.5456==800 0969.022.386==800___0967.932.567==850 0978.994.986==800___0967.932.567==850 0965.829.866==900___0961.859.567==850 097.685.2986==900___0971.60.9986==700 0984.436.986==900___0962.893.567==900 0971.60.9986==800___096.595.1567==1tr 0971.950.686==1tr.___0981.951.678==1tr5 0979.515.386==1tr2.(.1.năm.tài.phát.lộc) ----------------------- 0965.814.179==600.=>Thần.tài.lớn 0978.062.879==700(phát.thần.tài.lớn) 0963.422.879==800.(4.mùa.mãi.mãi.phát.thần.t ài.lớn) 0987.214.979==800.(1.năm.4.mùa.đại.thần.tà i.lớn) 096.864.9979==1tr2.(.phat.lộc.4.mùa.đại.đ i.thần.tài.lớn) 0961.978.979==6tr.(sim.cam.kết.170k/12thang) 0968.51.8682==600.(từng.năm.một.phát.lộc.p hát.mãi) 096.423.8682==600.(4.mùa.mãi.tài.phát.lộc.ph át.mãi) 0984.20.8683==800=>Phát.lộc.Phát.tài 0988.54.8683==900 0965.23.8683==1tr2.(mãi.tiền.phát.lộc.phát. tài) 097.839.8683==1tr6.(phát.thần.tài.phát.lộc. phát.tài) ----------------------- 0961.841.000==700=>Tam.Hoa 0971.184.000==700 0964.589.000==700 0981.546.000==700 0968.498.000==700 0962.712.444==700 0969.106.444==800 097.191.5444==800 0967.536.444==800 0961.322.444==900 0981.847.111==1tr3 ----------------------- 01645.505.888==900=>Tam.hoa.11.số 01693.202.888==900 0164.550.1888==900 01646.225.888==1tr3 01648.302.999==700 01643.610.999==700 0164.550.3999==900 01645.455.999==900 01694.611.999==1tr3 1tr6/cặp. 016454.92.888 016454.92.999 ----------⛔------------- 09.67899.211==800=>Tứ.quý.sảnh.rống.giữa 098.6789.211==900 098.4444.936==700 096.4444.331==800 096.1111.945==700 096.1111.612==800 096.1111.352==800 096.1111.323==1tr2 098.1111.552==1tr2 098.1111.553==1tr2 096666.2106==1tr1 09.66662.313==1tr2 097.6666.821==1tr3 ----------------------- 0947.903.286==350.=>mãi.phát.lộc 0946.019.286==350 0949.249.286==350 0942.390.286==350 0949.503.286==350 0946.029.386==400 ----------------------- 0948.547.186==250 094.880.2186==250 0941.775.186==350 0949.790.386==350.=>Tài.phát.lộc 0944.214.386==350 0945.514.386==350.(quanh.năm.mỗi.năm.4.mùa.t i.phát.lộc) 0941.84.3386==350 0949.605.386==350 0947.603.386==400 0949.125.386==400 0946.109.386==400 0941.205.386==400 ----------------------- 0947.219.586==350=>Quanh.năm.phát.lộc 0941.360.586==350 0941.309.586==350 0942.590.586==350 0947.503.586==350 0942.414.586==400 0941.771.586==400 094.101.5586==450 0949.982.586==450. 0948.669.586==550 ----------------------- ---Call,.Sms,.Zalo:.0969.966.559--- 0944.108.986==350.=>ĐẠi.phát.lộc 0942.544.986==350 0942.620.986==350 0948.810.986==350 0941.904.986==350 0941.905.986==350 0948.415.986==400.(4.mùa.1.năm.đại.phát.lộ c) ----------------------- 0942.865.989==600.phát.lộc.quanh.năm,.đại.p hát.tài 0942.620.866==600.=>.Lộc.phát 0944.320.866==600 0941.802.866==600 0946.140.668==600 0941.804.668==600 0941.017.686==600 0941.67.3688==600 0945.642.868==600.(lộc.4.mùa.mãi.phát.lộc.p hát) 0943.827.686==650 0941.610.688==700 0947.905.686==700 0943.513.686==1tr.(quanh.năm.nhất.tài.lộc.ph át.lộc) 0947.110.668==1tr2 0948.154.668==1tr6.(1.năm.4.mùa.lộc.lộc.phá t) 0913.605.688==1tr5.(nhát.tài.lộc,.yên.ổn.qu anh.năm,lộc.phát.phát) 0943.886.882==2tr2.(phát.phát.lộc.phát.phát. mãi) ----------------------- 0948.546.779==700.=>Thần.tài.lớn 0948.633.879==900.(phat.lộc.tiền.tài.,.pha ́t.thần.tài.lớn) 0942.860.979==700. 0944.622.979==1tr2.(lộc.mãi.mãi,.đại.th ̀n.tài) ----------------------- 0946.111.553==450.=>.Tam.hoa.giữa.đẹp 0944.777.121==450 0949.777.141==450 0942.888.442==450 0947.000.445==450 0945.222.770==450 0945.444.225==450 0943.666.770==450 0941.333.225==500 0941.888.223==600 0945.222.994==600 0946.333.997==600 ----------------------- 0946.49.86.83==450.=>Phát.lộc.phát.tài 0947.49.86.83==450.(4.mùa.đại.phát.lộc.phá t.tài) 0941.01.86.83==450 0948.04.86.83==450 0943.34.86.83==450 0942.37.86.83==450 0943.40.86.83==450 0943.47.86.83==450 0946.51.86.83==450.(.từng.năm.một.phát.lộc .phát.tài.) 0948.51.86.83==450.(.từng.năm.một.phát.lộc .phát.tài.) 0944.53.86.83==450 0947.65.86.83==450.(lộc.quanh.năm.phát.lộc.p hát.tài) 0941.72.86.83==450 0946.73.86.83==450 0944.75.86.83==450 0943.78.86.83==450 0948.77.86.83==600 0944.13.86.83==600 0949.56.86.83==600.(sinh.lộc.phát.lộc.phát.t ài) 0947.90.86.83==600 0949.91.86.83==600 0946.92.86.83==600 0948.93.86.83==600 0941.66.86.83==2tr.(.mãi.lộc,.phát.lộc.p hát.tài) ----------------------- ---Call,.Sms,.Zalo:.0969.966.559--- ---Call,.Sms,.Zalo:.0969.966.559--- 0988.04.6966=1tr 0988.261.699=1tr 097.8689.588=1tr 0975.286.199=1tr 0976,99.21.99=1tr1 0975.44.9699=1tr 0972.00.8389=1tr1 0977.818.966=1tr1 0985,86.55.89=1tr1 0978.552.199=1tr 0988.334.199=1tr 0985.334.599=1tr 0987.883.599=1tr 0983.554.699=1tr1 0972.455.899=1tr2 0979.44.5689=1tr3 0979.525.966=1tr 0979.012.966=1tr 0974.3979.88=1tr 0977.78.0389=800 0985.89.0389=800 0979.52.1589=800 0977.232.599=850 0972.171.699=850 0988.404.966=850 0986.79.5669=850 098.4004.599=900 0979.826.366=900 0975.626.199=900 0972.181.599=900 0987.595.799=900 0973.226.389=900 0975.226.188=1tr1 0976.661.588=1tr1 0979.002.388=1tr1 097,888.03.88=2tr 0975.889.199=2tr6 0987.88.07.88=2tr 0986.99.3839=2tr 0989.660.288=1tr1 0972.770.988=1tr 0973.80.7989=1tr2 0975.40.7989=1tr2 098.202.9699=1tr2 098.221.9799=1tr2 0975.76.3689=1tr 0982.07.5689=1tr 0982.97.5689=1tr 097.268.1389=1tr 097.6996.889=3tr2 ---Call,.Sms,.Zalo:.0969.966.559--- 0973.343.268=1tr 098.6879.468=1tr5 0977.97.3568=1tr 0983.165.268=1tr1 0986.00.7968=2tr1 09.779.17968=2tr1 0989.679.568=2tr1 0987.578.568=2tr1 0979.379.568=2tr5 0972,86.29.68=1tr1 0986.229.468=1tr1 0989.700.568=1tr1 0988.07.6568=1tr1 0977.258.568=1tr1 0983.966.468=1tr2 0989.938.468=1tr2 0989.836.468=1tr2 0988.263.468=1tr2 0989.693.468=1tr2 0974.228.568=1tr 0979.550.968=1tr 0988.320.268=1tr 097.668.1468=1tr 0988.994.339=1tr 097.8585.339=1tr 0988.992.139=1tr 097.6622.139=1tr 0988.862.139=1tr 0975.9292.39=1tr 0986,79.89.39=1tr3 0989.931.779=1tr3 0979.342.779=1tr3 0989.502.779=1tr3 0989.651.779=1tr3 0989.648.779=1tr3 0977.806.779=1tr3 0983.844.779=1tr3 0988.306.779=1tr3 0972.1515.86=1tr 0982.58.2679=1tr 0983.296.279=1tr 0989.923.279=1tr 0986.10.8879=1tr 0989.613.879=1tr 0977.294.879=1tr 0986.293.879=1tr 0985,39.28.79=1tr 0982.659.379=1tr 0988.941.879=1tr 0979.029.879=1tr 0982.926.279=1tr2 0979.658.779=1tr5 0983.29.5579=1tr 0972.92.8979=1tr 0979.44.6979=1tr 0972.393.383=2tr6 0973.323.363=2tr6 0979.383.363=3tr2 0989.262.272=2tr6 0976.050.060=2tr6 0976.040.050=2tr6 0982.030.040=2tr6 0979.369.396=3tr2 ----------------------- ---Call,.Sms,.Zalo:.0969.966.559--- Đc:Văn Quán Hà Đông Hà Nội 1 Nếu quý khách ở Hà Nội thì tới cửa hàng nhận sym hoặc mình sẽ giao sym tận nơi nội thành Hà Nội phí ship 30K 2 Quý khách ở xa thì SMS họ tên và địa chỉ mình gửi chuyển phát nhanh về tận nhà nhận được sym thanh toán tiền luôn cho bưu điện phí ship 30K Lưu ý quý khách nhận sym qua gửi bưu điện được thao sym dùng thử đúng số đúng thông tin của mình mí thanh toán
<div data-href="https://www.facebook.com/video.php?v=1160952617282262" data-width="500"><div>https://www.facebook.com/video.php?v=1160952617282262</div></div>