[ HN - TQ - Ship COD ]
- Sale 10% đối với toàn bộ Balo Túi tại shop .
- Bắt đầu từ ngày 10/8 - 10/9
- Giá các dòng balo túi từ 150k - 1300k
- Chi tiết vui lòng click vào hình ảnh hoặc vào web : http://xuankhanhcamera.vn/balo-tui-may-anh-b1596493.html
- Toàn bộ giá trên web và giá trên face là giá chưa giảm .
************************************************** **
- Địa chỉ : Số 201 Giáp Nhất Thanh Xuân Hà Nội .
- ĐT : 0948 555 101
- Face : https://www.facebook.com/xuankhanhcamera
- Web : http://xuankhanhcamera.vn/balo-tui-may-anh-b1596493.html
#xuankhanhcamera , #balotuimayanh , #balomayanh , #tuimayanh , #phukienmayanh , #phukiendochoimayanh