Ram 3 laptop Kingmax 8gb bus 1600 bh miệt mài 9/2017 ai cần pm 0909099075 thắng
Giá 1.0xx.xxx
Ram3 4gb hàng tháo máy giá 5xx.000
Pm: 0909099075