Lens pentax SMC M85 f2, M28/3.8, K28/3.5
₫4,300,000 - Hà Nội
1. Lens smc M85 f2: giá 4,3t
Lens cho độ nét rất, tốt, màu đậm chất film. bokeh tròn đẹp.
Hình thức: trung bình, có hơi mòn sơn chút ở buil, kính đẹp. Phụ kiện: hai cáp. Gía: 4,3 triệu.
Tham khảo về lens xem link dưới.
http://www.pentaxforums.com/lensreviews/SMC-Pentax-M-85mm-F2-Lens.html
2. Lens M28 f3.5: Một trong những con lens tốt nhất trong tiêu cự 28. Độ nét và tương phản rất tốt, màu đẹp. Phụ kiện: 2 cáp. giá 1,6 triệu
http://www.pentaxforums.com/lensreviews/SMC-Pentax-M-28mm-F3.5-Lens.html
3. Lens SMC 28 f3.5 (đời K). Hình thức đẹp, phụ kiện: 2 cáp. Cũng như lens M28/3.5, lens cho độ nét tuyệt vời, hình ảnh trong, sạch sẽ
http://www.pentaxforums.com/lensreviews/SMC-Pentax-K-28mm-F3.5-Lens.html
Lò đúc, Hà Nội
0904253568