Hàng về liên tục
Ngọc Điểm / Đai Châu loại 10-20 cây/kg & loại tí hon trên 25cây\kg.
Hoàng thảo ý ngọc
Tam bảo sắc.
Sỉ /Lẹ ib or cal Mao MiuMiu 0975 702 797 . e ở Bình Giang ,Hải Dương