xả Hồ Điệp
Loại 1: 750k/thùng 20cây.
Loại khủng:55k/c.ship tu 15cây.
Lh Mão 0975 702 797.vườn tại Hải Dương.