Sơn trà víp và khủng.hoành 100.cao 80.lh0903646401