Tiếp tục giảm mạnh . Lo tường vi . 01656547292 . Sship toàn quốc . 450k / cây .