Gl sơn trà ôm đá.hàng sv.hoành 51.cao 60.lh0903646401