Còn 1 ngài Đạt Ma. Trầm indo cao 22cm. Rất nét và đep. Chờ người có duyên ạ. Giá 900k