Các bạn nhanh chóng gữi hình về dự thi " “NÉT ĐẸP CHÂN DUNG” 24h cùng ngày là sẽ ngưng nhận hình. hiện tại có 4 bạn đã gữi hình về tham dự rồi . Thông tin chi tiết trên bài gim !!!