Cần mua 1 e sipo hay sìting..nova
giá cực bèo....
Khoảng 5tr k giấy...chỉ cần mua khung sườn máy bánh lốp...