Mai mình có 5kg càng cúm nha kh iu nha
Hàng này mình vô tươi nha, sáng ngày vô là đi giao luôn ạ
140k/kg
0906812350