Em ức chế quá đăng lên các mom cho í kiến thấy vừa tức vừa tội bạn này bán hàng online mà cái j cũng phụ thuộc mẹ chồng.bạn í đặt hàng để bán nhưng ship đến phải để mẹ chồng kiểm tra hàng vì mẹ chồng bỏ tiền ra mua .ship den bảo cô chỉ lấy hàng cao cấp trong khi mua cái quần hơn ba chục ngàn nói chuyện với b í mình k trách b í nhưng thấy phụ thuộc mẹ chồng quá cũng tội