Dài dòng xíu nhe, mình vốn não cá vàng :'( Nên lượng thông tin học được 1 lần rất ít và hay quên. Nên hay tổng hợp mỗi lần 1 ít để cá vàng như mình tiêu hóa dần dần Kèm hình ảnh để con cá vàng như mình hiểu được...
Mình mà hiểu được thì 99% dân số thế giớ