Kích cỡ: 8x16cm
Chỉ cần in & cắt dán là xong.
[HIDE]http://4share.vn/f/5f6b686e686f6767[/HIDE]